Licenční ujednání

Výklad ke Knize proměn použitý v tomto programu s názvem I-ging (oddíl Princip, Výklad, Uplatnění) vznikl osobitým tvůrčím zpracováním Knihy proměn, a proto spolu s celým programem (včetně nápovědy i jeho grafických součástí - mince, logo autora, obrázek trigramů) je chráněn autorským zákonem. Jeho text tedy není dovoleno šířit ani používat mimo účel tohoto programu. Program nesmí být využíván ke komerčním účelům.
Tento program, pokud je aktivovaný aktivačním číslem, což předpokládá jeho legální držení, smí být současně nainstalován pouze na jednom počítači, v případě, že legální uživatel programu vlastní vedle nepřenosného počítače ještě počítač přenosný, smí mít tento program nainstalován na obou počítačích. V tomto smyslu je legálním držitelem programu osoba, na jejíž jméno byl program aktivován aktivačním číslem. Licence je vázána na toto jméno a příjmení uživatele uvedené v programu na stránce Registrace v menu Nápověda, pokud je počítač využíván v domácnosti více  osobami, může být tímto držitelem licence kterákoliv osoba žijící v této domácnosti, jejíž jméno je v programu na stránce Registrace uvedeno.
Tento program lze volně šířit jen jako shareware, to znamená bez aktivačního čísla, které lze vlastnit jen po registraci a zaplacení licenčního poplatku. Toto aktivační číslo nesmí být neoprávněně předáno jiné osobě ani zveřejněno. Program rovněž nesmí být upravován ani pozměňován.
Šíření a používání programu mimo rámec tohoto ujednání a příslušných zákonů je zakázáno.Obsah