Příklad

    V paměti mi utkvěl obraz ze snu, ve kterém přes velké úsilí nešla zašroubovat žárovka do objímky. Ve chvíli zjištění, že uchycení žárovky je jiné než závity v objímce, žárovka v objímce uvízla, aniž by se rozsvítila, a nešla tam ani zpět. Myslím, že dokonce způsobila poruchu v celé elektrické síti. 
    K výkladu tohoto snu jsem v programu použil k získání čar metodu Počítačem a získal jsem tento hexagram s proměnnými čarami na prvním a druhém místě (počítáno od zdola) s tímto výkladem:9. Hexagram9. Hexagram:  Působení slabého.
Nahoře: Vítr, pronikání.
Dole: Nebe, tvořivá síla.


Symbol:
Vítr ženoucí mraky, ze kterých neprší.

Princip:
Neviditelné působení. Působení myšlenkou.

Výklad:
    V situaci, ve které jsme bezmocni, můžeme působit pouze nepřímo, vnuknutím prostřednictvím druhých osob, nebo myšlenkou. V tom je vyhlídka na úspěch.


Jak můžeme vidět význam hexagramu zde naznačuje jen východisko situace: působení myšlenkou a bezmocnost. Tomu ve snu odpovídá žárovka, jejíž účelem je svítit, jde tedy o to něco objasnit nebo osvítit pomocí myšlenek. Bezmocnost se může skrývat za marnou snahou zašroubovat žárovku do objímky, která pro ni není uzpůsobena. Protože sen jsem měl v době práce na této nápovědě, můžu za objímku považovat systém obecně uznávaných názorů (paradigma), pro který myšlenky chystané pro nápovědu jsou nepřijatelné nebo nepochopitelné. Podívejme se však dál, co říkají proměnné čáry:


Proměnlivá čára na prvním místě, dole.
      Obraz:
Chůze po cestě.
      Výklad:
    Je lépe se nechat vést cestou, která se sama před námi otevírá, než se mimo ni pokusit násilím zdolat překážky, které zatarasí postup tam i návrat zpět.

Proměnlivá čára na druhém místě.
      Obraz:
Cesta, na které potkáváme druhé vracet se zpět.
      Výklad:
    Když se chystáme tam, kde druzí neuspěli, je moudré se od nich poučit, abychom předešli stejnému nezdaru a vyvarovali se stejných chyb.
 

Ve výkladu první čáry se překvapivě opakuje obraz ze snu, zatarasení, kdy žárovka nešla tam ani zpět. Při tom se však objevuje určitá naděje, a to v tom, že se otevírá cesta, kterou je možno jít. Význam další proměnné čáry a s ní i smysl celého snu je teď už zcela očividný: Bude to vaše zkušenost, pokud ji ovšem podstoupíte, kdo vám řekne, zda Kniha proměn je tím, co jsem v předešlém textu naznačil, či zda patří do světa pověr, jak se nás o duchovním dědictví lidstva sahajícím až do dávnověku snaží přesvědčit ti, kteří prožít vlastní zkušenost již dopředu odmítají.


Zpět        Obsah        Další