Princip a počátek

Podle legendy někdy před čtyřmi tisíci lety první čínský císař Fu Si, nazývaný “hvězdný císař”,  vytvořil základy Knihy proměn objevením osmi trigramů.
Trigram je obrazec tvořený třemi čarami, při tom každá z těchto tří čar může být dvojího druhu, plná nebo přerušovaná, osm trigramu je tedy výrazem osmi kombinaci, které takto mohou vzniknout. Dva druhy čár, čára plná a čára přerušovaná, vyjadřují nebo symbolizují dvě protikladné síly světa. Tyto síly nebo polarity se v Číně nazývají jin a jang:

   jang    Čára jang - aktivní princip, světlo, teplo, sucho, slunce, kladný elektrický  nebo magnetický pól, mužský princip, činnost atd.

   jin    Jin - pasivní princip, tma, chlad, vlhkost, měsíc, záporný elektrický nebo magnetický pól, ženský princip, cítění atd.

Li Trigram skládající se ze dvou čar jang a jedné čáry jin umístěné uprostřed má název Li - lpějící.


Skutečnost, že názvy trigramů neodpovídají žádným z čínských slov, však naznačuje jejich jiný a ještě starší původ.

    Protože proměny světa můžeme chápat i jako změnu polarit obsažených v jeho struktuře, symbolicky jako proměny čar jang v čáry jin a naopak, přibyly k základním dvěma čarám jang a jin ještě další dva druhy čar zachycujících okamžik jejich proměny, tzv. proměnná čára jang a proměnná čára jin:

   proměnná čára jang    Proměnná čára jang.

   Proměnná čára jin    Proměnná čára jin. 

    Spojení trigramů (složených ze tří čar) do dvojic vytváří 64 možných kombinací, 64 hexagramů (složených ze šesti čar), které se stávají nositelem určitého významu nebo informací, symbolickým zachycením archetypu, neboli základního modelu nějakého děje. Za autora jejich dnešního pořadí je považován pozdější čínský král Wen, který podle legendy ke každému z nich sestavil krátký základní popis. Dalším autorem, který podle legendy na Knize proměn pracoval, byl jeho mladší syn, vévoda z Dšou, který je opatřil dalším textem.
    V průběhu tisíciletí přibývaly ke Knize proměn další komentáře, tak jak je  přinášelo poznání a lidská zkušenost, za nejvýznamnějšího z dalších pokračovatelů je považován Konfucius.

   Hexagram Půvab    Na obrázku je hexagram skládající se ze dvou trigramů. Spodní trigram s názvem Li (lpění) znázorňuje záření a jeho symbolem je oheň, horní trigram s názvem Gen (klidné) znázorňuje nehybnost a jeho symbolem je hora, dohromady tvoří hexagram, jehož symbolem je hora ozářená světlem ohně. Odtud je odvozen název hexagramu - Půvab. Čáry se počítají odzdola nahoru, první čára je tedy dole.

Zbývá ještě vysvětlit, jakým způsobem vytvořit šest čar hexagramu, aby jejich  struktura obsahovala informaci o tom, na co chceme znát odpověď.  Zpět        Obsah        Další