Co je I-ging (I-ťing)

    Princip používání programu I-ging je jednoduchý. Stačí v mysli vytvořit otázku týkající se vašeho života, např. problému, který právě řešíte, budoucnosti, kterou vám přinese nějaké vaše rozhodnutí, smyslu toho, co se vám přihodilo nebo právě prožíváte, způsobu, jakým nejlépe postupovat, smyslu nebo významu snu, který se vám v noci zdál ap. a postupně stisknout tlačítka pod obrázky tří čínských minci. Stisknutím tlačítek mince roztočíte, po několika vteřinách stisknutí tlačítek opakujte. Mince se tím zastaví. Po zastavení poslední mince se do obdélníku vlevo vykreslí čára podle stran mincí, které jste tak náhodně navolili. Vše znovu opakujte tak dlouho, dokud se nevykreslí šest čar, které dohromady tvoří tzv. hexagram. Vykreslením šesté čáry se zobrazí odpověď na vaši otázku, kterou po celý čas vykreslování čar udržujte v mysli.
    Napoprvé se nedoporučuje použít konkrétní otázku, ale vše provést s prázdnou myslí. Získáte tak svůj osobní hexagram, který se týká vaší osoby nebo vašeho života.
    Ač se vše jeví náhodně, používáním programu I-ging záhy zjistíte, že odpovědi na vaše otázky nejsou náhodné. Pro mnohé z vás bude překvapujícím poznáním, že to, co si ze svého vědomí a mysli uvědomujeme, je jen malou částí naší bytosti, a že ta část naší bytosti (odpovědná za “náhodný” výsledek hodu mincí), nacházející se za prahem našeho vnímání, psychology nazývaná nevědomí nebo podvědomí, je vševědoucí (více se můžete dozvědět v knize Tvář světa, která se připravuje). Z tohoto vědění pocházejí všechny metody věštění, tedy i i-ging. 

(Pokračujte prosím klepnutím na odkaz na konci každé kapitoly. Kapitoly na sebe navazují, budete tak mít jistotu, že nic důležitého neopomenete.)
Zpět        Další