Vytvoření čar a první věštba

Před samotným věštěním je zapotřebí v mysli vytvořit otázku a vcítit se do události nebo situace, které se otázka týká. Tento mentální obraz je nutno udržet v mysli po celý čas provádění věštby.

Výsledek je tedy závislý na umění formulovat otázku a na schopnosti soustředění.

Na počátku se v Číně k získávání čar užívalo náhodné překládání padesáti suchých stébel řebříčku (řebříček byl považován za posvátnou rostlinu), později  přibyl jiný způsob - vrhání tří mincí.

Pro naše účely je podstatný druhý způsob. Vezmou se tři malé mince, protřepou se v dlaních a vyhodí do vzduchu. Podle stran, které padnou, se určí druh čáry. Šesti vrhy se takto získá šest čar, tedy celý hexagram.
 
Před tím je samozřejmě zapotřebí, jak už bylo výše řečeno, vytvořit v mysli dotaz, na který chceme získat odpověď, a vcítit se do situace nebo události, které se otázka týká.

Tomu, kdo ještě nikdy Knihu proměn nepoužil k věštění, se pro úplně první věštbu nedoporučuje použít konkrétní otázku, ale jen uvolnit a vyprázdnit mysl, nebo soustředit se na sebe. První věštbou tak získá svůj osobní hexagram, který vypovídá o jeho osobě, o osudu nebo úkolu jeho života, nebo o problému, se kterým se jeho život potýká, podle toho, co je pro něj důležité.  

Program pracuje se stylizací vrhu mincí, přičemž v menu Nastavení - Házení mincí lze zvolit dvojí způsob:
Při zatržení položky Počítačem je výsledek závislý na intervalu mezi jednotlivými stisky tlačítek umístěných pod zobrazením tří čínských mincí, které mají čtvercovým otvor uprostřed a označení jen jedné strany:


Věštba


- po prvním stisknutí tlačítka se mince roztočí (při věštění nechejte minci otáčet několik vteřin), po druhém stisku se zastaví na hodnotě odpovídající času (intervalu), který mezi tím uběhl (protože zlomky sekund běží mimo naše vědomí, tj. nemůžeme jejich počet vědomě zaznamenat, a při soustředění na otázku přestaneme čas vnímat, stává se výsledný interval výrazem našeho nevědomí (obsah vědomí, ke kterému nemáme přístup, nazýváme nevědomí nebo podvědomí)  - i když o vzniklém intervalu to podstatné nevíme, jeho tvůrci jsme přesto my, nevznikl mimo nás ani bez nás). Po druhém stisknutí se tlačítko stane nepřístupné (viz prostřední tlačítko na obrázku). Až bude totéž provedeno se zbývajícími mincemi, tlačítka se opět zpřístupní a současně se vykreslí odpovídající čára do obdélníku vpravo. Když je neustálým opakováním takto vykresleno všech šest čar, objeví se v textovém poli v pravé polovině obrazovky výklad. Tlačítka potom zůstanou nepřístupná do volby Nový v menu Soubor. Během kreslení čar lze čáry zmazat a mince nastavit do počáteční polohy (včetně zpřístupnění tlačítek) volbou Zrušit v menu Úpravy. Oproti volbě Nový tak nebude otevřeno nové okno.
 
Po volbě Ručně se změní obraz mincí na mince s označením na obou stranách, přičemž strana s číslicí označuje totožnost se stranou s číslicí na skutečných mincích. Tato volba je zde pro možnost získání čar vrhem skutečných mincí, pokud budete tento způsob považovat za lepší, nebo pokud budete mít dojem, že první způsob (Počítačem) vám nedává uspokojivé výsledky. Každým stisknutím některého z tlačítek lze pak minci zobrazenou nad ním obrátit a nastavit tak stranu odpovídající výsledku vrhu skutečných mincí.

Po požadovaném nastavení stran mincí se příslušná čára vykreslí po klepnutí levým tlačítkem myší na obdélník vpravo (tentýž obdélník, na který se čáry vykreslují). Po vykreslení šesté čáry se objeví výklad a tlačítka se znepřístupní do volby Nový. Během kreslení čar lze čáry smazat a mince nastavit do počáteční polohy volbou Zrušit v menu Úpravy. Oproti volbě Nový tak nebude otevřeno nové okno.Zpět        Obsah        Další