Výklad hexagramů

Protože vnější svět je odrazem našeho nitra a v lidském společenství se neděje nic, co by před tím nebylo v lidských myšlenkách, je v tomto programu, kde je to možné, výklad hexagramů zaměřen na vnitřní svět každého z nás. Výklad zachovává ducha Knihy proměn a kde je to účelné, používá původních obrazů. Tam, kde není zřejmé, koho se věštba týká, si podle povahy dotazované události musí tazatel sám uvědomit, zda-li se jedná o něho samotného, nebo o někoho jiného.  
Základní obsah hexagramu je shrnut do odstavce nazvaného princip, ze kterého lze odvozovat další významy nebo je upřesňovat podle charakteru dotazované situace. Tutéž funkci mají odstavce nazvané obraz ve výkladu proměnných čar hexagramu. 
Samotný výklad pak ukazuje, jak příslušný princip působí v určitém spektru naší reality. Protože celé spektrum reality nelze zachytit, je zapotřebí, aby si výklad každý dotvořil nebo upřesnil podle konkrétní situace, na kterou se ptá (viz. princip).

    Název a symbol hexagramu není pokaždé odvozen ze spojení symbolů obou trigramů, někdy je nezávisle na nich odvozen z tvaru, který shluk šesti čár připomíná (např. název hexagramu Potrava je odvozen z podoby otevřených úst, kterou čáry vytvářejí, název hexagramu otvor zase z představy otvoru, vytvořeného jedinou přerušovanou čárou nahoře). V některých případech to není žádný z obou způsobů, ale název je prostě jen opakem názvu jiného hexagramu s opačnou strukturou čar.

    Aby byla zachována jednota výrazových prostředků (a tím i umožněn náhled do skrytých významů a souvislostí), je ve výkladu často užíváno symbolů, jejichž význam je patrný z kontextu situace. Například pojem “nebesa” podle kontextu značí  totéž co universum, duchovní, kosmické nebo přírodní zákony (jejich jednota), řád světa a podobně. Není náhodou, že klíčový obraz tohoto pojmu se objevuje v prvním hexagramu “Tvoření”. O tmě se někde mluví jako o zlu, jinde jako o nevědomosti, o světle jako o spravedlnosti, nebo jako o pravdě a poznání.

    Hexagram zobrazuje celkový charakter nebo kontext situace. Konkrétní smysl věštby nebo konkrétní způsob řešení situace zpřístupňuje teprve význam proměnných čar, byly-li v průběhu věštby vytvořeny.  V situaci naznačené hexagramem význam jednotlivých proměnných čar často poukazuje na opačný postup, někdy teprve výklad čar umožňuje pochopit smysl hexagramu, proto je výklad čar pro učinění správného závěru nepostradatelný.Zpět        Obsah        Další