Carl Gustav Jung (26. 7. 1875 - 6. 6. 1961)

          Švýcarský psychiatr, filozof, prof. universit v Curichu a Basileji, zakladatel analytické psychologie. Žák S. Freuda, se kterým však nesdílel všechny názory.
          Objevil, že symboly a postavy opakující se ve snech jeho pacientů jsou shodné se symboly a postavami, které se po tisíce let objevují v mýtech a náboženstvích po celém světě. Pro tyto symboly a postavy použil termín archetyp. Pro tu část mysli, ve které se archetypy nacházejí, zavedl pojem kolektivní nevědomí.

I-ging