Konfucius (552 až 479 pø. n. l.)

          Podle Čínské tradice první filozof a mudrc všech dob, věnoval se hlavně vyučování teorie etiky vládnutí. Jeho učení dominovalo čínskému způsobu myšlení po dva tisíce let.

Zpět