O umění a štěstí


          Kdyby bylo smyslem obrazu, aby na něm byly rozpoznány všechny vyobrazené objekty, nebylo by nutné obraz malovat, ale stačilo by jen všechny objekty vyjmenovat. Jestliže tedy smysl umění není ve vyobrazování objektů, v čem tedy je?
          Odpovědi na tuto otázku hledá uměnověda, která je předmětem akademického vzdělání. Tím vzniká iluze, že „rozumět" umění může jen člověk, který toto vzdělání má, a zároveň vzniká bariera mezi tzv. „odborným" světem a světem „laickým". Těžko však uvěřit, že právě tohle by bylo smyslem umění, protože v tom okamžiku by se stali největšími umělci odborní kritici. Skutečnost naštěstí ukazuje na pravý opak, a sice na to, že odborní kritici zpravidla nejsou schopni žádné velké umělecké dílo vytvořit. Proč tedy věřit jim, a ne přímo umělcům?
          Chceme-li najít přímý klíč k umění bez zprostředkování a studia uměnovědných teorií, musíme si povšimnout, v čem spočívá tajemství naší mysli.

Na úvodní stránku          Zpět          Na další stránku