Uměnověda nebo i umělecká kritika může tedy být skutečně užitečná, plní-li funkci, jakou má mít - ukáže-li nám, na co zaměřit pozornost.
          Nevíme-li, na co změřit pozornost, unikne nám podstata i porozumění nejen u uměleckého díla, ale i v životě. Mezi uměleckým dílem a životem není v podstatě žádný rozdíl, umělecké dílo je součástí života a život součástí uměleckého díla, princip poznání je u obou shodný. Toto rovnoběžné srovnání umění a života je vlastně paralelou.

Zpět