Výklad snů

Knihu proměn lze využít i pro výklad snů, které stejně jako hod mincemi nelze mít pod rozumovou kontrolou, přestože jejich původcem je naše mysl. Lze je tedy považovat za stejný výraz vztahu reality k nám.
    O výklad snů se snaží snáře, které obrazy ze snů kategorizují do symbolů, které se potom pokoušejí vyložit. Nevýhoda tohoto přístupu spočívá v tom, že stejný symbol může mít v každém snu, nebo u každého člověka jiný význam. Symboly navíc, jak ukazuje využití Knihy proměn k výkladu snů, nebývají ve snech tím nejdůležitějším, protože pravý význam nesou nezjevné vztahy. Někdy je to vztah přímo k životní situaci na druhé straně mostu, v “bdělém" životě, tedy vztah k situaci, která není ve snu vůbec zobrazena.
    Můžeme se ptát na význam celého snu, nebo jen na jeho určitou část, podle toho, co považujeme za důležité. Při tom je dobré sen v mysli oživit, nebo se v mysli vrátit přímo do situace, na kterou se tážeme.
    Ne každý sen je prorockým, ne každý sen je důležitým vzkazem nevědomí.  Proto nemá smysl ptát se každý den na každý sen. V přílišném množství informací se naopak můžeme ztratit a nechat si tak to podstatné uniknout. Důležitý sen se většinou něčím liší od ostatních, je výraznější, doprovází jej silné pocity (ty jsou obvykle nejdůležitějším klíčem k pochopení, protože souvisí s pocity v bdění), nebo se sen opakuje, či po něm ihned následuje probuzení, aby zůstal živě v paměti, nebo na sebe jinak upozorní, to vycítí každý sám.Zpět        Obsah        Další