Výklad vývojového (doplňkového) hexagramu

Mistr pravil: “Ten, kdo zná cestu změn a vývoje, ten poznal, co dokáže Duch.”
(Oldřich Král – Kniha proměn)

Extrémní jang se mění v jin a extrémní jin v jang. Tak se uskutečňují proměny, neboť vše realizuje svoji kvalitu až k hranici, kde se tato kvalita mění v opak. Čím je umožněno, aby se nějaká kvalita změnila ve svůj opak? Jedině tím, že tato kvalita od svého opaku nikdy nebyla odlišná, neboť dohromady s ním vždy tvořila dvě strany téže mince a my ve skutečnosti nehledíme na něco opačného, ale jen na druhou stranu mince.
    V hlavním hexagramu jsou proměnné čáry (označené kroužkem nebo křížkem) zachycené na počátku své proměny, nebo jsou na tuto proměnu připraveny v závislosti na našem rozhodnutí. Ve vývojovém (doplňkovém) hexagramu jsou zachyceny na konci své proměny v opak (proměnná čára jang se změnila v čáru jin a naopak). Hlavní (první) hexagram je jako fotografie situace, na kterou se ptáme. Na rozdíl od fotografie se však situace vyvíjí dál. Proměnné čáry poukazují na tento pohyb a doplňkový hexagram je výsledkem tohoto pohybu. Doplňkový hexagram tedy naznačuje, kam událost směřuje, uskuteční-li se proměna všech proměnných čar v hlavním hexagramu. Tím umožňuje výpověď hlavního hexagramu doplnit a upřesnit, zkoumat smysl nebo účel našeho rozhodnutí. U doplňkového hexagramu se bere jen jeho význam, čáry se v něm již nezkoumají.
Proměnné čary (je-li jich v hlavním hexagramu více) můžeme samozřejmě zkoumat jednotlivě (z každé z nich vytvořit doplňkový hexagram), neboť jejich proměna se nemusí uskutečnit najednou. Výpovědi takto vzniklých jednotlivých doplňkových hexagramů pak vztahujeme k výroku příslušných proměnných čar v hlavním hexagramu. Zvláště když se výpovědi dvou proměnných čár v hlavním hexagramu vzájemně popírají, lze se takto dopátrat jejich významu nebo smyslu paradoxu jejich výpovědí. Zpět        Obsah        Další