© Miloš Műller


I-ging
Poznejte skryté hlubiny svého života, ze kterých pramení váš osud. Orákulum z hlubin dávnověku vás zasvětí do umění činit správná rozhodnutí ve správný okamžik.elektronické knihy
e-knihy


Utrhněte si zakázané ovoce ve čtvrtém rozměru!
Strhující příběh odhalující tajemství existence.


Zapomenuté umění
Umění dokáže přivodit změněné stavy vědomí, proto je od nepaměti záležitostí pro zasvěcené. Dvě a půl stránky textu vás do umění zasvětí.mim@arts-spirit.net

© Miloš Műller


Ochrana autorských práv

Veškeré texty (na stránkách i v souborech ke stažení) jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora (kromě citátů s uvedenými jmény jiných autorů), proto jsou jako předmět práva autorského chráněny zákonem. Bez souhlasu autora nesmí být používány jinak než pro osobní potřebu. Pokud by byly výňatky textu (v odůvodněné míře dle zákona) použity jako citace, musí být u nich uvedeno jméno autora, zdroj, název díla. Díla v elektronické podobě (e-knihy) jsou volně šiřitelná, autorská práva k nim jsou však nedotknutelná. Není v nich dovoleno cokoliv měnit ani upravovat, ani je poskytovat za úplatu, nebo je šířit v jiné podobě, než v jaké jsou na stránkách publikovány. Volné šíření počítačových programů je povoleno pouze za podmínek uvedených v licenčním ujednání, které je k programům přiloženo v nápovědě.