Ukazuje se, že u pravého umění není důležité, co je vidět, ale co vidět není. Důležitý je mentální obraz, který pod jeho vlivem vzniká v mysli. Na něj ovšem musíme nejdříve zaměřit pozornost. Totéž lze říci o všech druzích umění, ať už jde o literaturu, film, hudbu nebo život.
          Z toho též vyplývá, že opravdové umění je nezávislé na žánru a stylu. Nezáleží, zda jde o impresionismus, expresionismus, kubismus nebo naivní umění, o komedii, tragédii, detektivku nebo scifi, o klasickou hudbu, rock nebo pop, ale na schopnosti vyvolat v lidské mysli onen nepopsatelný a jinak nezachytitelný emotivní obraz, ve kterém se současně skrývá  poznání.

Leonardo da Vinci: Mona Lisa

 

          Naše pozornost je ale naučená, ať už výchovou nebo vzděláním. Zaměřujeme pozornost jen naučeným směrem, a většina reality nám tak uniká. Pocity jsou obecně považovány za něco nedůležitého, dokonce snad za něco, co nemá nárok na reálnou existenci. Avšak můžeme si ukázat, že pocity jsou stejnou součástí reality jako třeba chléb, stejně kvalitní informací o realitě jako třeba matematický vzorec.

Na úvodní stránku          Zpět          Na další stránku