Proč tolik lidí vysedává před televizními obrazovkami a dívá se na vymyšlené příběhy? K čemu to potřebují? Aby si krátili čas? Pochybuji, že by si normální člověk chtěl zkrátit čas svého bytí.

Leonardo da Vinci: Poslední veèeøe

          Odpověď je známa už věky. Zatímco tělo živíme jídlem, mysl nebo duši živíme emocemi.
          Kdyby příběhy a umělecká díla neobsahovaly emoce, nikdo by se o ně zřejmě nezajímal.
          Proč dbát o to, jaké emoce přijímáme? Emoce podobně jako potrava vstupují do našeho těla, stávají se naší myslí.
          Ptáme-li se, jaký je rozdíl mezi šťastnými a nešťastnými lidmi, rozdíly nenacházíme v majetku nebo společenském postavení, ale v jejich mysli.

Na úvodní stránku          Zpět