Obsah


Úvodní text
Existuje náhoda?
Smysl věštění
Princip a počátek
Vytvoření čar a první věštba
Umění položit otázku
Výklad snů
Výklad hexagramů
Příklad
Výklad vývojového (doplňkového) hexagramu

Ovládání programu
Ovládací prvky na obrazovce


Jak se registrovat

Licenční ujednání